Varför nytänkande behövs

I Sverige minskar hästuppfödningen och landsbygden avfolkas. Ridhästuppfödningen har minskat med 63% och travhästuppfödningen med 52% från 1990 års nivå. Självförsörjningsgraden är nu nere i 30 %. Med en effektiv seminverksamhet kan utvecklingen vändas, hästuppfödningen öka och näringslivet på den glesa landsbygden förstärkas. Prospektet handlar om hur detta kan gå till.

Återvändsgränd
Hästuppfödningen befinner sig sedan länge i en återvändsgränd där det inte funnits plats för nytänkande. Detta kostar uppfödningen 200 miljoner årligen.

Att vända läget för hästuppfödningen och landsbygden
Dagens seminverksamhet för hästar är i princip en langningskedja för hingstsperma. Den karaktäriseras av krångel, höga kostnader, låg tillgänglighet, medicinska risker och bristande förutsägbarhet.  Med en organisation som tar hand om helheten, kvalitetssäkrar servicen, utnyttjar modern IT och tar hand om FoU kan en positiv spiral skapas. Den resan har kobönderna gjort.  Uppfödarnas kostnader för ett föl kan då sänkas med 20 000 kr. Med framgångsrik implementering av den nyaste tekniken kan hingstägarens ekonomiska utbyte förbättras uppemot 100 gånger och stoägarens fölkostnader sänkas med ytterligare 5-6000 kr. Med rätt organisation kan det bästa genetiska materialet dessutom göras tillgängligt även för uppfödare i veterinärglesa trakter och därmed återuppliva 1000 nedlagda gårdar och förstärka ekonomin för 1000 mjölkbönder.

Ett helt nytt affärskoncept är lösningen

 

3 svar på Varför nytänkande behövs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *