Varför Seminforum

Semin – en demokratisk teknik
Jag vill att svensk hästuppfödning skall utvecklas och att alla uppfödare i möjligaste mån och på lika villkor skall ha tillgång till samma hingstmaterial. Jag vill också ha en levande landsbygd och jag tror att hästuppfödning kan bidra till det. Jag tror att semintekniken är nyckeln till detta.

Motkrafter
Det finns starka krafter i dagens hästavel som inte vill att tekniken skall utvecklas och spridas. De använder därvid alla möjliga och omöjliga argument.  Ofta har dessa krafter dessutom ett problemformuleringsprivilegium  – typ – Hästens tarm är mycket skörare än kons och därför kan vi inte organisera hästsemin på samma sätt som nöt-semin.

Sociala medier bryter informationsmonopol
Kunskap och spridning av korrekt information är de enda redskap som kan bryta fördomar och få vanligt folk att ifrågasätta motiven hos dem som inte vill ha någon förändring. Därför har denna blogg startats. Jag gör inte anspråk på att kunna allt men jag kan tillräckligt  för att bedöma de argument som framförs.

Anders Darenius