Reglerna idag

 Vi har grundlagsskyddade medborgerliga rättigheter. Alla har rätt att samla sperma från sin hingst och seminera sitt sto. Denna rätt kan bara inskränkas med stöd av svensk lag. Från 1987 finns specialbestämmelser för häst utfärdade av Jordbruksverket med stöd av Lagen om kontroll av husdjur. Från dess första version som värnade smittskydd och fruktsamhet har den i alla följande ändringar allt mer anpassats till de dominerande kommersiella krafternas behov. Den senaste ändringen utgör slutfasen av regelprocessen. Seminteknikens möjligheter att förebygga sjukdomar, hindra smittspridning och förbättra fruktsamheten har inte beaktats . Föreskriften har istället blivit ett styr-redskap för aveln genom att ge makten över sperman till ett litet antal storstuterier och veterinärer.

Sammanfattning

En konsekvensanalys av de statliga föreskrifterna för hästsemin visar att

  • Sjukdomars uppkomst och spridning  underlättas
  • Smitta kan inte spåras
  • Fritt fram att använda halvsterila hingstar
  •  Fruktsamheten  kan inte utvärderas
  • Konkurrensen snedvrids  läs mer
  • Utvecklingsfientlighet
  • Stoägaren blir rättslös

 Därmed har föreskrifterna förlorat sin legitima grund. 

 

Ett svar på Reglerna idag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *