Tag Archives: Facebook

Fel metodval vid transportsperma ökade dräktighetskostnaden med 4000 kr

Uppfödare! Dålig resultatrapportering  vid transportsperma missledde avsändarstation. Fel metodval ökade stoägarnas kostnader med 4000 kr per dräktighet. Detta var ett av budskapen vid mitt föredrag på Stoägarföreningens årsmöte den 23 mars på Sundsmåla gård utanför Linköping. Även publicerat på Facebook  … Continue reading

Posted in Avel, Ekonomi, Semindebatt | Tagged | Leave a comment

Dålig kvalitetssäkring av spermahantering belastar mottagarstationen

Dålig kvalitets-säkring av spermahantering vid avsändarstation ökade  arbetskostnaderna med 1300 (ettusentrehundra)  procent vid mottagarstation! Detta var ett av budskapen vid mitt föredrag på Stoägarföreningens årsmöte den 23 mars 2013 på Sundsmåla gård utanför Linköping. Anders Darenius

Posted in Avel, Semindebatt, Teknik | Tagged | Leave a comment

Stoägare – bli förbannade, organisera er och ställ krav!

Svensken är lydig och naiv. I Sverige räknas bara de organiserade intressena.   Myndigheten lyssnar på näringen säger man. Detta måste vara förklaringen till att Jordbruksverket utan större rektioner kunnat införa regler  för seminverksamhet med hästar som strider inte bara mot … Continue reading

Posted in Semindebatt | Tagged | Leave a comment

Marknadsutveckling för hästsemin

Vi har nu haft hästsemin i över  30 år. 1980-1990: Med färsk sperma på stationen kunde man spara hingstar och personal. Detta gillade hingsthållarna 1990-2000: Med transportsperma ökade utbudet av hingstar lokalt och stona slapp transporteras så långt. Hingstägarnas marknad  … Continue reading

Posted in Avel, Semindebatt | Tagged | Leave a comment