Gammel-semin och ny-semin

 Inget är färdigt

Teknikens möjligheter – en vision
Friska hingstspermier är befruktningsdugliga i upp till fem dygn efter att de kommit upp i äggledaren. Där vilar de sig och kan invänta ägglossning. Det räcker med några tiotals tusen.  Dessa biologiska grundfakta ger underlag till en vision för Sveriges hästuppfödare : möjligheten att bedriva kvalificerad hästavel överallt  i landet med hjälp av en service  som ger förutsägbara  resultat till förutsägbara och väsentligt lägre kostnader.

De  som investerat i gammel-semin gillar förstås inte ny-semin och de kommer inte att ge sig utan strid.  Ny-semin blir således en politisk fråga. 

Sexualbiologiska  aspekter
Det finns avgörande sexualbiologiska skillnader mellan nötkreatur och hästar.
Dessa skillnader har hittills alltför lite påverkat tänkandet vid utveckling av organisation och metoder för spermahantering och insemination hos hästar.

Uppfödaren i gemen har accepterat gammalt tänkande och när dessutom hästavelns ledarskap och veterinärkåren inte varit särskilt intresserade av att fånga upp och föra ut nya idéer eller ny kunskap så har effekten blivit stagnatation och t.o.m. tillbakagång av seminverksamheten i Sverige.

 IT-aspekter
Utvecklingsarbete kan inte bedrivas utan uppföljningar. Om man delar ett spermaejakulat från en hingst i två delar, späder och kyler båda men koncentrerar det ena genom centrifugering och sedan skickar ut båda för seminering, då genomför vi ett försök. Då bör vi förstås också skaffa oss ett facit för att ta reda på vilket av de båda sätten som är bättre.  Den ansvända spermans fertilitet betyder ju mycket för stoägarens kostnad per dräktighet. Tabellen nedan är tagen ur verkligheten och visar vad som händer när man saknar effektiv återkoppling av resultat. Det skall också nämnas att den metod som gav det sämsta resultatet i det här fallet är den som vetenskapen fortfarande rekommenderar och som ger den rörligaste sperman. Den rekommendationen ledde fel och blev därmed dyrare för de stoägare som fick ”bäst” sperma

Lucky light

Gammel-semin
Hästsemin började som ett sätt att minska arbetsbelastningen på stuteripersonal med  populära hingstar. Ett ejakulat delades och sprutades in i stona på enklaste sätt så att alla brunstiga ston fick sperma i sig .  Ofta hade man en liten ponnyhingst för att prova brunsten (ibland vasektomerad) och spara avelshingsten. Veterinärens arbete inriktades på att sortera ston så att inte sperma slösades bort i onödan. Sen upptäckte man att det gick att öka hållbarheten genom att späda sperman med mjölk  och därefter att öka hållbarheten ytterligare genom att kyla den. Ingen sofistikerad teknik. Alla hingsthållare  kunde tillämpa den och utbyta hingstmaterial med varandra. De upplevde knappast något behov av en systematisk utveckling. Detta blev  gammel-semin och där är vi fortfarande kvar.  Nya metoder som fryst sperma och  embryotransfer  blev bara aktuellt för några specialspecialister och  uppfödare i den absoluta avelstoppen. Genomisk selektion som är genomförd på andra djurslag finns inte ens på kartan i hästaveln.

Nytänkande via embryotransferteknik
Tanken att deponera sperman i anslutning till äggledarens mynning i livmoderhornet. uppstod bland dem som ägnat sig åt embryotransfer. I försök med hjälp av fiberendoskop uppnåddes dräktighet med så låga doser som några miljoner spermier. Dessa försök ledde vidare och idag använder man vid djupseminering en lång böjlig engångskateter anpassad till de 0,5 ml plaststrån som används vid fryssemin. Den katetern kan också förses med inre rör för färsk sperma. Nackdelen är att katetern idag måste manipuleras via ändtarmen och här finns således utrymme för utveckling av hjälpmedel. Bland dem som använder djupsemin på detta sätt är förtroendet grundmurat och de är övertygade om att vi här har fått en teknik som kan revolutionera hästsemin.

Semineringsteknik
I Gammel-semin används  standardseminering. Sperman sprutas in i livmoderns yttre del på enklaste sätt med en spruta och ett rör. Det är livmodern som ser till att spermierna transporteras till äggledaren. Den transporten kräver mycket sperma och illustreras på bilden av en hiss. Hissens transportförmåga påverkas av brunststatus, livmoderstatus samt  dosens volym, temperatur och innehåll av hormoner. Vid djupseminering behövs ingen hiss. Seminören deponerar sperman i anslutning till äggledaringången. Då kan man använda betydligt färre spermier men bör i gengäld inte använda för stora volymer.

Standardsemin

 

 

Djupsemin

 

Renad sperma= hållbar sperma och frysbar sperma
Spermans hållbarhet med bibehållen befruktningsförmåga är beroende av flera faktorer, bl.a.

 1. Spermiernas medfödda egenskaper
 2. Mängden skadliga (oxiderande) substanser i sperman eller spädningsvätskorma
 3. Lagringstemperatur

De medfödda egenskaperna kan vi inte göra något år. Nedkylning har två effekter, den minskar spermiernas ämnesomsättning och ökar därmed spermans hållbarhet men den skadar också spermierna aktivt och på två sätt. Dels genom kristallisering av oljor (lipider) i spermiens cellmembran när en viss temperatur passeras, dels genom att vattnet i cellen bildar iskristaller när sperma fryses. Båda dessa problem kan hanteras genom  kemiska tillsatser, kontrollerad nedkylning och rening av sperman.

”Självskadebeteende”
Trasiga cellmembran har en otrevlig egenskap. De är reaktiva, skadar i sin tur oskadade spermier och skapar på det sättet en kedjereaktion som leder till att alla dör.  Smuts, enzymer och nedkylning skadar spermiernas cellmembran och startar processen .

Dödens spiral

Det finns nu filtreringsmetoder som kan rena sperman och minska  ”självskadebeteendet”.  Kolloidal filterering  är det mest beprövade men utveckling av fasta filter pågår. Friska spermier passerar filtret medan reaktiva substanser, bakterier, döda spermier och kanske t.o.m. virus fastnar.. Reningen kan upprepas vid flera temperaturnivåer och slutprodukten blir en sperma med väsentligt förlängd hållbarhet och bättre frysbarhet men tyvärr också med lägre halter av de hormoner som fanns i det färska ejakulatet.  Därför måste renad sperma alltid användas i kombination med djupsemin

 

Renad sperma

Den som kan sin sexualbiologi inser att det inte går så bra att kombinera renad sperma med standardseminering och inte heller att kombinera djupseminering med standardspädd flytande sperma.   Den franska metoden att frysa sperma har blivit kommersiellt framgångsrik därför att den ger seminören valfrihet.  En dos består av 8 strån och den som tillämpar standardseminering använder då alla 8 stråna medan den som behärskar djupseminering bara använder ett enda strå. Resultaten vid djupseminering är mer förutsägbart trots att dosen är 8 gånger lägre.

 Ny-semin
Först när vi kombinerar djupsemin med renad sperma och lågdosförpackning av färsk eller fryst sperma får vi en kedja med  länkar som går i takt. De båda teknikerna ses som en enhet och blir anpassade till varandra. Kombineras detta med ett IT-baserat, gemensamt och transparent journalsystem så har vi skapat en sammanhängande organisk struktur för att utvärdera och utveckla serviceutbudet. Vi får igång  en positiv utvecklingsspiral.

Då har vi uppfunnit ny-semin och vägen att uppfylla visionen ligger öppen.

Ny-semin

Organisationsaspekter
Seminverksamhet är i princip en langningskedja för  faderskap som flyttar sperma från hingst till sto.  Den organisation vi har idag  ser inte ut som en kedja utan mer som ett antal tuvor i ett kärr. Den som vill flytta sperman måste hoppa på dessa tuvor för att torrskodd nå andra sidan.  Varje sådan tuva är en isolerad ö som sköter sig själv. Att en tuva kan växa sig stor och stark innebär inte att transporten av sperma därmed kommer säkrare fram till andra sidan. Nästa tuva kanske flyter ovanpå men detta märks inte förrän man hoppat. Som bekant brukar kärr vara bottenlösa….

 Franchising

Seminverksamhet kan också organiseras som en helhet, som en kedja – typ McDonalds – med flera länkar som anpassas till varandra och som tillämpar  ”best practice” i varje moment. Om ny teknik introduceras i en länk ser man till att detta påverkar de andra länkarna. Varje länk kvalitetssäkras men ingen  gör mer än vad som behövs för att kedjan skall hålla. Med modern IT dokumenterar  man,  analyserar dokumentationen, drar slutsatser och för dessa slutsatser vidare. Man lär sig av varandra.  En kunskapsspiral bildas.  Kedjan blir kostnadseffektiv som nötsemin  och kundorienterad som McDonalds.

Organisation

Kunderbjudande

 1. Kvalitetssäkrad spermahantering
 2. Kvalitetssäkrad seminverksamhet nära dig med
   1. Stationssemin
   2. Hemsemin
 3. Parningsförsäkring med
   1. Högkostnadsskydd för stoägare
   2. Intäktsgaranti för hingstägare
 4. Fruktsamhets-deklarerad fryst sperma

Konsekvenser Med ny-semin bortfaller behovet av lördagstransporter av sperma. Sperman är befruktningsduglig efter fyra dygn i kylskåp. Sperma kan levereras tisdagar för att användas ti-on-to eller fredagar för att användas  lö-sö-må.

Med ny-semin kan fryst sperma användas varannan dag i brunsten och dosen reduceras med över 90%  från dagens nivå. Behovet av frekvent äggstocksundersökning bortfaller. Sperma kan läggas i bank till mycket låga kostnader

Med ny-semin upphör konflikten  mellan  avel och tävling för många hingstar Hingsten kan verka i avel och ändå fokusera helt på tävling. Att avstå från tävling under ett par tre månader som 7-åring  för infrysning av sperma måste vara ett överkomligt krav om det infrysta lagret  motsvarar avel för 1000 ston och uppnås till en kostnad av två sadlar.

Med ny-semin kan spermalagret fertilitetsdeklareras innan hingsten sätts i avel Kostnaden för att bevara en genbank reduceras påtagligt och de som efterfrågar faderskap med  lite udda eller svåråtkomligt blod får med ny-semin sin chans. Vi får en valfrihetsrevolution

Med nysemin sänker vi kostnaderna så att servicen blir överkomlig för allt fler stoägare och avelsriktningar. Vi får en demokratisering av aveln och en positiv utvecklingsspiral

Med nysemin blir det lönsamt att ändra servicen i kundvänlig riktning.  Efterfrågan på hjälpmedel som förenklar och rationaliserar  ökar och  entreprenörer vågar satsa på utveckling av sådana. Det blir fart under hjulen och vi har skapat en positiv utvecklingsspiral.

 

9 svar på Gammel-semin och ny-semin

 1. ErwinDus skriver:

  Transform Your Space with Our Quality Handyman Services [url=https://abigailrogers95.tribalpages.com/] Kitchen and bathroom fitting![/url]

 2. LRBryan skriver:

  [url=https://original-ideas.net/ru/kategorii/stroitelstvo-i-remont]aecaei[/url]

 3. Elcegauch skriver:

  CS Condition Zero – The reasons nobody never uninstalls

  Counter Strike CZ is the most well-known and most played multiplayer FPS since it came out. The game is being played in every continent of the world. Especially in, every gaming zone, with every computer and Laptop and even on almost Xbox console.
  CS Source:

  Counter Strike Source is actually a modification of the Half-life game which had already been released in the late 1990’s. This FPS game is a tactical and strategy based online shooter which tests the brain and responsive abilities of the gamer. Valve LLC took command of creating this game in the 2000s, upgraded it by adding some new new and epic components to Counter Strike.
  Definitely the entertaining features of Counter Strike 1.6 is the right to [url=https://central-servers.net/]provide your own server[/url]. This creates a whole new realm for hobbiests to setup their own server and group up. With such a right available to teams the combinations is limit-less. When the game came out anyone only used Dedicated Servers to run their CS Condition Zero Servers. Nowadays teams host with a [url=https://central-servers.net/]VPS EPYC[/url] and will have stable performance in CS 1.6.

  Counter Strike 1.6 has been a source of fun for the adults since its beginning. The question is how come? Well, it is just that kind of online FPS which doesn’t actually get boring even if one plays it for many years.
  This is why CS Global Offensive is entertaining:

  One can simply never get bored of [url=https://0v1.org/forums/#gaming.12]Counter Strike[/url] since it allows the users to make it according to their style and preferences. One of the main applications of this customization is called ”ESP”. [url=https://leaguecheats.com]CSS Hacks[/url] are the most engaging situation of mp FPS and all of the clans have actually become the hackers by the time they’re longtime players at the game. Some may want to play CS on the stock levels and the maps with which they are used to but the point is that most of the expert users just want some different things to prolong their interest in the game. LeagueCheats software works on WarGods, WarGodz, sXe injected, [url=https://leaguecheats.com/wiki/esportal-cheats-hacks/]Esportal[/url], GamersClub, EAC, Challengeme.gg, 99damage, FaceIT, SoStronk, PVPRO, GOLeague, ChallengerMode, FastCup CSGO, Akros, VAC, VACNET, Gfinity, CEVO, ESL, FaceIT Server Side, SMAC, KAC, PopFlash, Kickback, and ZenGaming. [url=https://leaguecheats.com/store/]Legit CSGO Hacks[/url]

  So, alliances can dream up many maps for their own game modes or for their hosted servers. Isn’t it uplifting that you play every game on all these maps and then users try to get skill on that particular map by practicing again and again via brutal engagements. This in my perspective is the main reason why alliances will ever get bored even after tons of games.

  The maps can be thought up through different programs and software, which are one hundred percent free to use and one can be proficient in it by watching Video tutorials. Most people believe that CS Condition Zero came with hundreds of maps but the statement is that it came only with some simple maps but over time the mappers created some different distinct maps on the Valve editor platform which the users have been downloading them via various websites.

  Another feature which is keeping Counter Strike CZ replayable and exciting is the right to make your own hosted server. One can make a separate server for their own friends so that they can have some exciting battles with each other or they can invite other teams for a match. As mentioned before friends can have a [url=https://central-servers.net]VPS Server[/url] and surely will have stable performance in Counter Strike CZ.

  Lastly, there are also many interesting paints available which the users can customise and can spray them on the walls or anything else on the map. The spray logos maybe show the icon of the particular players or clans.

  In other terms customizing CS GO was never fast and easy before. Now one can never get used to this epic FPS game.

  Also, within all the shooters that have multiple modes can have several features that usually provide the clans with noteworthy moments spent in front of the PC. Whether you are a preteen or already an adult it is impossible not to have played Counter Strike CZ at least once.

  [url=https://feathertofeather.com/apps/guestbook/]CS Source Hacks & How 2400G VPS Affects it.[/url] 2eae163

 4. https://clck.ru/33Yiu2
  [url=http://horinaga.jp/mail.html]https://clck.ru/33YjEg[/url] 4637ddf

 5. qpxmbtrz skriver:

  Ремонт квартиры или постройка дома своими руками
  Источник: https://stroj-sam.ru

 6. qpxmbtrz skriver:

  Актуальное, рабочее зеркало официального сайта Гама https://gamacasinotoday.ru/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *