Lungbölder och diaréer

Immunförsvaret påverkas av stress.

Som skydd mot infektioner finns det två olika system varav antikroppar som cirkulerar i blodet är det ena.  Råmjölkens antikroppar  speglar de mikroorganismer som fanns i moderns omgivning före fölningen. Det ger fölet specifikt skydd mot de sjukdomar som dessa kan ge upphov till.

Fölet självt kan inte bilda specifika antikroppar mot mikroorganismer förrän de är ca tre månader gamla.  Fram till dess är de beroende av det skydd som råmjölkens antikroppar ger samt det andra, ospecifika skyddet.  Halten av råmjölksantikropparna  sjunker kontinuerligt för att vara försvunnet ungefär vid den ålder då fölets egen produktion kommer igång, dvs ca 2 månaders ålder. Vi får  en svacka i fölets motståndskraft.  Det gäller att inte utsätta fölet för onödiga påfrestningar under den perioden.  Detta är dock precis det vi gör när stoet flyttas till en seminstation för att semineras.

Lungbölder
När ston flyttas från sin hemmiljö utsätts de för stress. En av effekterna av stress är att immunförsvaret påverkas negativt och virus som funnits overksamma i de vita blodkropparna frigörs, blir aktiva och smittar ner sin omgivning. Ekvint herpesvirus 2 är ett sådant virus. Föl som drabbas får en obetydlig febertopp några dagar och kanske några hoststötar men ingen uppfattar dem som sjuka.  Vuxna visar inga symptom.  Detta virus har den  obehagliga egenskapen att det påverkar det ospecifika immunförsvaret negativt och öppnar för infektion med bakterier som finns i omgivningen men annars har svårt att få fäste, tex Rhodococcus Equi

Rhodococcus Equi är en tuberkuloslikande bakterie  som kan förekomma i träcken hos helt friska hästar. Den smittar huvudsakligen via  inandning av jordpartiklar och ger då svårbehandade lungbölder som kräver långvarig och dyr antibiotikabehandling.  Endast föl mellan 1 och 6 månader blir sjuka. Ju fler hästar per kvadratmeter i hagar och paddockar desto mindre gräs och mera träck. Ju torrare väder desto mer damm. ”Problemen med rhodokockinfektioner har visats öka med besättningsstorleken och på stora, endemiskt smittade stuterier har upp till 92 procent av fölen rapporterats bli infekterade årligen” [1]. Dessa stuterier är i de flesta fall också seminstationer  som tar emot främmande ston.

Földiarréer
Rotavirus smittar genom munnen och ger diarrér hos unga individer. Det är oerhört smittsamt och har  egenheten att vara elakare när det kommer ut ur tarmen än när det gick in genom munnen.   Isolering av ett smittat föl är nödvändigt. Äldre hästar klarar infektionen bra men hos unga föl kan den bli livshotande och kräva intensivvård.  Bästa hantering av problemet  är   att inrätta en särskild avdelning för smittade föl där deras mödrar kan undersökas och semineras. I  praktiken är det svårt att hantera smittan  på stationer med hård belastning och många föl.

Slutsats

Stationsinsemination utsätter föl för onödiga transporter och onödiga smittor, sänker deras immunskydd och leder till lungbölder samt  underlättar virulens-och virusförökning som leder till smittsam diarré hos föl.  

[1] Mandorf och Gröndahl, Sv.Vet.tidn.  2012; 7: 11- 19

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>