Category Archives: Veterinär

Centrifugerad eller ocentrifugerad sperma?

Utvecklingen går i helt fel riktning. Det blir allt mer krångel och kostnader för att seminera ston. Allt fler svenska hingststationer använder metoder  som passar förhållandena på den europeiska kontinenten men inte i Sverige.  I länder med stor andel fölston, … Continue reading

Posted in Avel, Biologi, Ekonomi, Politik, Semindebatt, Teknik, Veterinär | Leave a comment

Lögner och desinformation

Tidningen Ridsport saknar ledarsida och har alltså ingen egen åsikt. Den missar sitt publicistiska uppdrag att få fram sanningar och granska makten. Den blir en åsiktsmegafon. När branschen behöver kunskap desinformerar Ridsport och sprider lögner. Ang. nya seminföreskriften skriver man så … Continue reading

Posted in Avel, Biologi, Politik, Semindebatt, Teknik, Uncategorized, Veterinär | Leave a comment

Seminföreskriften – dinosaurien i Jönköping

  Svar på remiss avseende Statens Jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur per 1/12 2014 Undertecknad djurskyddsstipendiat och veterinär[1] med erfarenhet av seminverksamhet för  såväl nöt som häst har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Utformningen av seminföreskriften … Continue reading

Posted in Avel, Ekonomi, Politik, Semindebatt, Trav, Veterinär | Leave a comment

Boven i kostnadsdramat: dålig spermahantering

Bristande kvalitetssäkring av spermahanteringen ökar stoägarnas kostnader. Diagrammet  visar effekten: Stationen G använde skadlig spädningsvätska hela säsongen vilket medförde 81 veterinärundersökningar på mottagarstationen fram till dräktighet mot normala 6. Jämför också med arbetsinsatsen vid hemsemin Detta var ett av budskapen … Continue reading

Posted in Avel, Ekonomi, Semindebatt, Teknik, Veterinär | Leave a comment

Omlöpning på grund av stona eller sperman?

”… den allra vanligaste orsaken (till utebliven dräktighet) är att stoet har en inflammation med bakterier i livmodern.” Detta påstås i en artikel av  Ingrid Andersson i Ridsport nr 14 2012.   Jag menar istället att det är kvalitetsbrister i den … Continue reading

Posted in Avel, Biologi, Veterinär | Leave a comment