Seminföreskriften försvårar utvärdering av fruktsamheten

Spermans fruktsamhet är avgörande för uppfödarnas seminkostnader. I nötföreskriften finns den insikten.  Konsumentintresset kräver  att stoägarna kan göra adekvata utvärderingar och hingstägarna kan spåra orsaken till variationer i fruktsamhet. I och med att föreskriften inte kräver att den använda spermans identitet noteras vid inseminationen så blir det upp till seminstationerna att avgöra om man vill hjälpa till eller inte.

Problemet kan lösas genom avtal om vi är många som trycker på. Gå därför med i Stoägarföreningen. www.stoagarforeningen.wordpress.com

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Seminreglerna ökar smittspridning och sjukdom.

Avelssäsongen kommer snart igång. Medicinskt vet vi att

•                Stress i olika former
•                Koncentration av obekanta djur på liten yta
•                Kontakt mellan olika besättningar

är faktorer som gynnar uppkomst och spridning av sjukdomar. Precis detta uppstår när tillresande ston  och föl ansamlas på stuterier. Genom semin kan detta undvikas men bara om sperman skickas  hem till stona – s.k. hemsemin.  Seminreglerna borde därför underlätta för en utveckling i den riktningen. Istället får de precis motsatt effekt, särskilt genom den senaste ändringen. Myndigheternas motiv för denna ändring håller inte vid en närmare granskning. Läs här

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kvalitetssäkrad seminverksamhet

Bara för att  man köpt en betäckning innebär det inte att man fått ett registreringsbart föl.  Köpet innebär bara att man har fått rätten till ett visst faderskap. På ekonomspråk heter det om att man har köpt en faderskapsoption.

Vägen mellan betäckning och föl har blivit väldigt lång och krokig med semin. Det är många parter inblandade – hingstägare,  hingststationer, veterinärer, agenter, distributörer, mottagastationer och seminörer – De bildar en langningskedja för sperma där varje länk främst tänker på sitt. Ingen tar hand om helheten , dvs ser till att koordnineringen i kedjan är optimal. Optionens värde  blir osäkert och därmed lågt.  Langningskedjan för faderskap inom hästaveln är elva gånger sämre än motsvarigheten inom nötsemin. Omräknat i pengar: en seminkalv kostar bonden 3000 kr medan hans/hennes seminföl kostar 33 000.  Hästsemin kan aldrig bli lika effektiv som nötsemin men seminfölet  borde bara kosta 11 000. Detta kan åstadkommas genom idogt kvalitetssäkringsarbete av varje länk och av hela kedjan. Hur detta kan gå till läser du här

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Varför bryr sig uppfödarna inte om kostnaderna?

I hästuppfödningen  är det något som inte stämmer. Alla klagar över att det är svårt att sälja hästar. Ändå samlas uppfödarna i stora skaror vid hingstvisningarna. Det är som om man tror att allt ordnar sig bara man väljer Hingsten med stort H till sitt sto. Det är knappast rationellt. Marknadsföring i alla ära men den stora försäljningsintäkten kan bara ett fåtal hoppas på medan åtgärder för att minska kostnaderna  är något som alla har nytta av.  Jag menar att det går att reducera kostnaden för att ta fram ett seminföl med 22 000 kr. Det kräver visserligen att uppfödarna samverkar och ser lite längre än den egna vägkröken men innan den möjligheten utnyttjats tycker jag inte att man kan klaga över dålig lönsamhet i hästuppfödningen. Då blir det bara gnäll. Större fokus på kostnaderna var också ett av budskapen vid mitt föredrag på Stoägarföreningens årsmöte den 23 mars på Sundsmåla gård utanför Linköping. Jag har en idé om att detta kan åstadkommas genom samverkan i ett seminbolag. Läs här
Publicerat i Avel, Ekonomi, Semindebatt | Lämna en kommentar

Reglerna för hästsemin snedvrider konkurrensen mellan uppfödare

Reglerna för hästsemin snedvrider konkurrensen mellan uppfödare. I extremfallet måste den ene uppfödaren ta 35 000 (trettiofem tusen) kr mer betalt för sitt föl än den andre för att få samma lönsamhet i sin uppfödning. Trots att fölen har samma far. Effekten uppstår  därför  att bara vissa uppfödare  kan få tillstånd till hemsemin,  dvs få sina ston seminerade hemma.

Reglerna måste  ändras.  Gå därför med i Stoägarföreningen. www.stoagarforeningen.wordpress.com

 

Publicerat i Avel, Ekonomi, Semindebatt | Lämna en kommentar

Boven i kostnadsdramat: dålig spermahantering

Arbetsinsats vid Bondarp 2012

Bristande kvalitetssäkring av spermahanteringen ökar stoägarnas kostnader.

Diagrammet  visar effekten: Stationen G använde skadlig spädningsvätska hela säsongen vilket medförde 81 veterinärundersökningar på mottagarstationen fram till dräktighet mot normala 6. Jämför också med arbetsinsatsen vid hemsemin

Detta var ett av budskapen vid mitt föredrag på Stoägarföreningens årsmöte den 23 mars på Sundsmåla gård utanför Linköping. Jag har en idé om hur kvalitetssäkring skall ordnas. Läs mer

Publicerat i Avel, Ekonomi, Semindebatt, Teknik, Veterinär | Lämna en kommentar

Fel metodval vid transportsperma ökade dräktighetskostnaden med 4000 kr

Uppfödare! Dålig resultatrapportering  vid transportsperma missledde avsändarstation. Fel metodval ökade stoägarnas kostnader med 4000 kr per dräktighet.

Detta var ett av budskapen vid mitt föredrag på Stoägarföreningens årsmöte den 23 mars på Sundsmåla gård utanför Linköping.

Även publicerat på Facebook  den 31 mars 2013

Den som vill göra något åt dålig kvalitetssäkring blir  medlem i Stoägarföreningen www.stoagarforeningen.wordpress.com

 

 

Publicerat i Avel, Ekonomi, Semindebatt | Etiketter | Lämna en kommentar

Seminföreskriften ger grönt ljus för att mörka halvsterila hingstar

I den tidigare föreskriften stod det ” Hingst med otillfredsställande spermakvalitet, spermaproduktion eller med dokumenterad dålig fruktsamhet får inte användas i seminverksamhet utan särskilt tillstånd av Jordbruksverket ”

Denna paragraf är nu borttagen. Jordbruksverket har avskaffat sin enda möjlighet att

  • offentliggöra vilka hingstar  som har dålig fruktsamhet
  • påverka hingst/spermaägares ansträngningar att få till stånd en adekvat och objektiv  fruktsamhetsredovisning.

Ändringen innebär att Jordbruksverket aktivt har försämrat konsumentskyddet.

Den som inte tycker detta är bra – gå med i Stoägarföreningen  http://stoagarforeningen.wordpress.com/

(Även publicerat på facebook den 28 mars 2012)

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dålig kvalitetssäkring av spermahantering belastar mottagarstationen

Dålig kvalitets-säkring av spermahantering vid avsändarstation ökade  arbetskostnaderna med 1300 (ettusentrehundra)  procent vid mottagarstation!

Detta var ett av budskapen vid mitt föredrag på Stoägarföreningens årsmöte den 23 mars 2013 på Sundsmåla gård utanför Linköping.

Anders Darenius

Publicerat i Avel, Semindebatt, Teknik | Etiketter | Lämna en kommentar

Stoägare – bli förbannade, organisera er och ställ krav!

Svensken är lydig och naiv. I Sverige räknas bara de organiserade intressena.   Myndigheten lyssnar på näringen säger man.

Detta måste vara förklaringen till att Jordbruksverket utan större rektioner kunnat införa regler  för seminverksamhet med hästar som strider inte bara mot konsumentintresset  utan också mot regeringens och riksdagens vilja så som den utrycks i lag och förordning.  Regler som gynnar  särintressen.

Dagens regler

  • -Tillåter användning av undermålig sperma
  • -Ökar sjukligheten hos djuren
  • -Snedvrider konkurrensen mellan uppfödare
  • -Kan inte spåra smitta
  • -Kan inte utvärdera fruktsamhet

Detta var ett av budskapen vid mitt föredrag på Stoägarföreningens årsmöte den 23 mars på Sundsmåla gård utanför Linköping.

Anders Darenius

 

Publicerat i Semindebatt | Etiketter | Lämna en kommentar